איך מגישים בקשה לסיוע בשכר הדירה

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

במקרים רבים המדינה מעניקה סיוע בשכר דירה, בשביל לקבל את הסיוע הנ"ל יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה. אז נתחיל מהדבר הראשון, מי הוא מוגדר כזכאי לסיוע בשכר דירה? התנאי הראשון הוא היותו של מבקש הבקשה חסר דירה.

 

מהי ההגדרה לחסר דירה?

ההגדרה לחסר דיור כוללת בתוכה מספר תנאים – 

 • חסר דירה מוגדר כאדם יחיד בן 21 ומעלה או משפחה בתנאי שלא היו להם זכויות על דירה או חלק מדירה, גם אם זו הייתה בתהליכי בנייה, ב-10 שנים שלפני הבקשה. 
  • זכויות בדירה מוגדר כ: 
 1. בעלות או חכירה או חכירה לדורות או שכירות בדירה שחל עליה חוק הגנת הדייר
 2. זכות על בסיס חוזה לבעלות או לחכירה או לחכירה לדורות, כולל ירושה או מתנה של הנכס. 
 3. בעלי זכות ליחידת דיור במשק חקלאי או נחלה ביישוב קהילתי זאת על בסיס חוזה ובתנאי שוועדת הקבלה של היישוב והסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית אישורו את הזכאות הזו.
 • אי קבלת סיוע ממשלתי בתחום הדיור, בפרט הלוואה, מענק, פיצויי פינויים, דירות בשיכון ציבורי. ההחרגה היחידה לסעיף זה היא מוגבלי ניידות אשר קיבלו מענק השתתפות בשכר דירה או סיוע לשיפור תנאי הדיור. 
 • אדם אשר החזיר את הדירה בדיור הציבורי בה הוא גר. 
 • אדם אשר מכר את דירה אשר שולמה בעבודה משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון ולאחר מכן אין בבעלותו דירה או חלק ממנה. ליחיד ההתניה היא שנשארה לו יתרה נמוכה מ-63,515 שקלים ולזוג או הורים עצמאיים (הורה יחיד) ההתניה היא יתרה של עד 74,762 שקלים. 

לגבי הורה עצמאי, הוא יחשב לחסר דירה גם בתנאי שהתקיימו כל התנאים הבאים:

 1. הייתה בידיו הזכות לעד 50% מדירה. 
 2. דירה זו נמכרה בשל הגירושין או במהלך שנות הנישואים. 
 3. במהלך ה-5 שנים שלפני הגשת הבקשה לסיוע בדיור, לא היו לו זכויות נוספות לדירה, כפי שהוצג לעיל. 

 

למי מגיע הסיוע?

הזכאות לסיוע בשכר דירה ניתן למספר אוכלוסיות, ביניהן – 

 • מקבלי קצבת שאירים עם השלמת הכנסה.
 • מקבלי קצבת נכות כללי מעל שיעור של 75%.
 • נכי המלחמה בנאצים בעלי נכות של 49%.
 • מקבלי קצבת זקנה עם השלמת הכנסה.
 • מקבלי קצבת זקנה לנכה.
 • מקבלי גמלת הבטחת הכנסה, בתוך כך ליחידים מעל גיל 55 ועד גיל הפרישה, זוגות (עם וללא ילדים) ומשפחות חד הוריות. 
 • יחידה בהריון החל מחודש חמישי, המקבלת קצבת קיום מסוג גמלת הבטחת/השלמת הכנסה או קצבת נכות מעל 75% נכות. 
 • מקבלי קצבת מזונות, עבור יחיד החל מגיל 55 או עבור הורה יחיד. 
 • זכאים לדיור ציבורי אשר ממתינים עדין לדירה.
 • עולים חדשים.
 • חיילים בודדים.
 • דרי רחוב.
 • נשים נפגעות אלימות.
 • אסירים משוחררים הנמצאים בטיפול רכז שיקום או עובד סוציאלי.
 • גברים שהורחקו מהבית שלהם על פי צו בית משפט. 
 • משפחות – בתוך כך מודבר על זוג נשוי או ידוע בציבור, משפחה חד הורית ומשפחות בתהליכי גירושים המתמשכים מעל לשנה. ובתנאי ש:
  • הן לא מתקיימות מקצבת קיום. 
  • הן עומדות במבחן ההכנסות.
  • הן ממצות כושר השתכרות.

 

הדירה בגינה ניתן לקבל את הסיוע

בשביל לקבל את הסיוע גם הדירה בה מתגוררים צריכה לעמוד במספר תנאים. 

 • הדירה נמצאת בישוב שכר דירה, מדובר ברשימה של משרד הבינוי והשיכון והיא כוללת מספר רב של ישובים לאורכה של מדינת ישראל, את הרשימה ניתן לראות כאן. ישנן 3 אוכלוסיות שיכולות לקבל את הסיוע בכל ישוב והן כוללות: דרי רחוב, נשים נפגעות אלימות וקבלי קצבת נכות בעלי דרגת אי כושר השתכרות העולה על 75%. 
 • הדירה אינה שייכת לבן/בת זוג, ידוע/ה בציבור, בהווה או בעבר. 
 • הדירה אינה שייכת לקרובי משפחה של מבקש הסיוע או של בן/בת זוגו מדרגה ראשונה ושנייה. זאת כולל, ילדים ובני זוגם, הורים, סבים ובני זוגם, נכדים ובני זוגם, אחים, בני זוגם וילדיהם ואף דודים וילדיהם. 

 

התהליך לקבלת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה

השלב הראשון הוא רישום אצל חברה הנותנת שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה, העלות של הרשמה עמוד על 30 שקלים. בכדי לבצע את ההרשמה יש להגיע למשרדי החברה ולמלא טופס בקשת סיוע בדיור (במידה והבקשה היא לזוג, על שני בני הזוג להיות נוכחים בעת ההרשמה). 

רשימת החברות אליהן ניתן לפנות –

 • מרכז אלונים מקבוצת מגער, טלפון: *8583.
 • חברת מילגם: שירותים לעיר בע"מ, טלפון: *2310. 
 • עמידר, טלפון: *6266.

במידת הצורך ניתן לעבור בין החברות, כל שנדרש לעשות הוא להגיע לחברה החדשה בה תרצו לבצע את התהליך ולחתום על טופס מעבר והחברה בה התחלתם את התהליך תעביר את התיק שלכם לחברה החדשה. 

המסמכים הדרושים – 

 • מסמכים כללים – 
  • תעודת זהות כולל ספח, בתוספת צילום נאמן למקור. 
  • תעודת זהות של ילדים מתחת לגיל 21 ואשר מתגוררים עם מגיש הבקשה. 
 • מסמכים ספציפיים למועמד – 
  • נשואים – תעודת נישואים כולל צילום נאמן למקור. 
  • ידועים בציבור (כולל זוגות חד מיניים) – יש לחתום על טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור. אם מדובר בזוג בעל תעודת זוגיות של ארגון משפחה חדשה או תעודת חיים משותפים של ארגון הויה צריך לחתום על התצהיר בפני מנהל הסניף בו פונים להרשמה. למי שאין את התעודות הללו צריך לחתום על הטופס בפני עורך דין. 
  • מי שנרשם לנישואים אך עדין לא נישא – אישור על הרשמה לנישואים כולל צילום נאמן למקור. 
  • גרושים – תעודת גירושין והסכם גירושין (בעל תוקף של פסק דין לפני הגירושין), כולל צילומים נאמנים למקור. 
  • מי שמצוי בתהליכי גירושין – תעודת נישואים מקורית. אישור מעודכן מהרבנות על פתיחת תיק הגירושין (הפעיל לפחות שנה). בקשה להתרת נישואים בבית המשפט העליון נחשבת לפתיחת תיק. בנוסף לכך יש להציג את פרוטוקול הדיון האחרון מבית הדין הרבני או מבית המשפט לעניין משפחה. 
  • אלמנים – תעודת פטירה של בן/בת הזוג. 
  • נשים בהריון – אישור על הריון החל מחודש חמישי ממוסד רפואי מוכר. 
  • הורים יחידים – תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור. 
  • עובדים עצמאים – תדפיסי עובר ושב מהבנק עבור 4 חודשים אחרונים. אישור רשמי מרואה החשבון המנהל את החשבונות העסק על ההכנסות ב-6 חודשים שקדמו לבקשה.
   • במידה ומדובר בעסק זעיר, יש להביא אישור על מקדמה למס הכנסה לשנה השוטפת. 
  • עובדים שכירים – צריכים להציג 6 תלושי שכר אחרונים. 
  • מקבלי גמלת הבטח/השלמת הכנסה – אישור מביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש שקדם להגשת הבקשה. 
  • מקבלי קצבת נכות – צריכים להציג מספר אישורים מביטוח לאומי
   • אישור על קבלת קצבה בחודש שקדם להגשת הבקשה. 
   • סוג נכות, האם מדובר בנכות זמנית, יציבה או קבועה.
   • אחוזי נכות, דרגת אי- כושר השתכרות, גובה קצבת הנכוחות לחודש ותאריך תחילת תשלום הקצבה. 
   • מידע האם ישנן תוספות לקצבה בגין בן זוג או ילדים. 
  • מקבלי קצבת זקנה עם השלמת הכנסה – אישור מביטוח לאומי על קבלת הקצבה כולל תאריך תחילת התשלום. 
  • מקבלי קצבת מזונות מביטוח לאומי – אישור מביטוח לאומי על קבלת הקצבה. 
  • דרי רחוב – אישור של המחלקה לשירותים חברתיים בנוסף לדו"ח סוציאלי. 
  • צעירים בסיכון – דו"ח סוציאלי. 
  • נשים נפגעות אלימות – דו"ח סוציאלי. 
  • נשות אסירים – אישור חתום מבית הסוהר על השהיית האסיר בבית הסוהר. 
  • נשים עגונות – אישור מטעם הרבנות על כך. 
  • גברים או נשים מורחקים – צילום של צו הגנה או צו ההרחקה. אישור על הכנסה אחרונה (תלוש שכר אחרונה לעובדים או אישור מביטוח לאומי למקבלי קצבה). 
  • עולים – תעודת עולה בתוספת צילום נאמן למקור. 
  • חיילים בודדים – אישור הכרה כחייל בודד. 
  • נכי המלחמה בנאצים – אישור ממשרד האוצר על קבלת הקצבה. 

לאחר הגשת הטפסים, הבקשה תועבר לבדיקה של משרד הבינוי והשיכון. אם אלו יחליטו על מתן תעודת זכאות, החברה בה ביצעתם את הרישום תקבל אליה את התעודה ותוכלו לפנות אליה ולקבל ממנה את התעודה. לקבלת הסיוע הראשון תדרשו לחתום על כתב התחייבות מול החברה ולהציג את חוזה השכירות לדירה. 

תעודות הזכאות תקפה לתקופה של שנה מיום הגשת הבקשה, לאחר שנה יש לבצע מחדש את תהליך ההרשמה ולכן מומלץ לעשות זאת מבעוד מועד ולהביא את כל האישורים הרלוונטיים לפני תום השנה. יש לזכור שמשרד השיכון והבינוי עורך בדיקות לעימות הנתונים שנמסרו על ידי מבקש הבקשה ולכן תהליך זה יכול לקחת זמן. 

בנוסף, בתקופת הזכאות תצטרכו לחדש חלק מהאישורים שעל בסיסם יוחלט האם הזכאות עדין בתוקף.

אישורים שיש לתקף פעם בשנה –  

 • אישור למשפחות בהתאם למבחן הכנסות. 
 • אישורים לנכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות יציבה. 

אישורים שיש לתקף כל חצי שנה – 

 • אישורים לנכים שנרבעה להם דרגת אי- כושר השתכרות זמנית. 
 • אישורים למשפחות נכים שנקבעה להם דרגת כושר השתכרות יציבה או זמנית.

אישורים שיש לתקף כל שלושה חודשים – 

 • אישורים על גמלת הבטחת הכנסה או קצבת מזונות מביטוח לאומי.

אישורים שאין צורך לחדש – 

 • אישור מביטוח לאומי על קצבאות לקשישים. 

 

ערעור על החלטת משרד הבינוי והשיכון 

במידה ומשרד הבינוי והשיכון החליטו לדחות את הזכאות או להעניק היקף סיוע נמוך מהמצופה על ידי המבקש, יוכל האחרון לערער על ההחלטה בפני ועדת הערעורים של משרד הבינוי והשיכון.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא